Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak. Emeklilere ve öğretmen atamalarına gelince para yok

admin

Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararnamenin 1. Maddesine göre, “Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile Devlete ait üniversite hastanelirde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en falza yedi bin yabancı hastanın 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b),(c),(d) ve (f) bentleri kapsanmındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulam betbiği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri Sağlık Uygulama tebliği veya kamu fiyatı üzerinde tıbbi cihaz, ortez-protes ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulam Tebliği kriterlerine göre Sağlkı Bakanlığınca karşılanır” denildi

Yabancıların sağlık hizmetlerinin kararname ile karar altına alındığına dair detaylar şöyle:

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri